Határozottsági és LAK-egyeztetés főnévi igeneves szerkezetekben

A tanulmány a magyar tárgyi egyeztetési jelenségeket vizsgálja főnévi igeneves szerkezetekben. Megállapítja, hogy a határozottsági és a lak-egyeztetés egymástól független egyeztetési folyamat eredménye. A ragozott igék és a főnévi igenevek egyaránt rendelkeznek határozottsági jeggyel, függetlenül at...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Szécsényi Tibor
Szécsényi Krisztina
Format: Book part
Published: Akadémiai Kiadó Budapest 2021
Series:Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXXIII.
Subjects:
mtmt:32494373
Online Access:http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/23945
Description
Summary:A tanulmány a magyar tárgyi egyeztetési jelenségeket vizsgálja főnévi igeneves szerkezetekben. Megállapítja, hogy a határozottsági és a lak-egyeztetés egymástól független egyeztetési folyamat eredménye. A ragozott igék és a főnévi igenevek egyaránt rendelkeznek határozottsági jeggyel, függetlenül attól, hogy van-e tárgyi vonzatuk, és a határozottsági egyeztetés nem közvetlenül a ragozott ige és a főnévi igenév tárgya között történik, hanem a ragozott ige a tárggyal egyező főnévi igenév határozottságával egyezik. A lak-egyeztetésnél a ragozott ige alanya és a tárgy közötti speciális referenciális viszony (beszélő-hallgató) jelenik meg az igén, ez a viszony hasonlít a visszaható névmás és az antecedense közötti kötési viszonyra. A megengedő hagy esetében megfigyelhető lak-egyeztetési és visszaható névmási jelenségek hasonlósága miatt ezekben a mondatokban morfológiailag jelöletlen passzív infinitívuszt feltételezünk.
Physical Description:32
175-206
ISBN:9789634547549