Computer-Based Assessment and Enhancement of Inductive Reasoning Skills A Case Study of the Education System Development in Palestine / = Az induktív gondolkodás számítógép-alapú mérése és fejlesztése: esettanulmány a palesztin oktatási rendszer fejlesztésére

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Mousa Mojahed
Format: Dissertation
Published: 2020-11-25
Subjects:
AAA
Keywords:inductive reasoning, computer-based training, online testing, Palestine educational system induktív gondolkodás, számítógép alapú fejlesztő program, online tesztelés, palesztin oktatási rendszer
Online access:http://doktori.bibl.u-szeged.hu/10676
DOI:10.14232/phd.10676
MTMT:31898424
Description
Summary:The present research aims to assess and enhance Palestinian primary school pupils’ inductive reasoning thinking skills in their early school age by means of technology. We intended to explore the possibility of applying online tests that already have established psychometric characteristics to assess pupils in regular Palestinian educational practice at the early stages of schooling. First, we explored the feasibility and the applicability of computer-based assessment among young pupils by testing their basic mouse skills. Second, we moved forward by the adaptation and piloting of a computer-based inductive reasoning test, developed in Hungary to find out its applicability in Palestinian educational context. Finally, we adapted and developed an online training program for inductive reasoning further based on the Palestinian school curriculum and run the intervention study. The present empirical research connects important developing areas of educational research and places them in the context of the development of the Palestinian education system: (a) improving the quality of thinking skills in the Palestinian educational context especially when it comes to early age school children, (b) giving more attention to educational assessment in research and practice, which can open the doors to evidence-based educational developments, (c) using the advantages of computer-based testing, e.g. reducing the timeframe and costs of assessment. In the main part of this study, we investigated the effectiveness of an online intervention programme on different samples, that is, on different groups of pupils having different levels of inductive reasoning, having different socio-economic factors, and gender. Due to the pioneering nature of the present research study in the Palestinian educational context, at the end of the dissertation we provide a multitude of recommendations and suggestions for further researches.
A jelen kutatás az online tesztek palesztin kisiskolás diákok körében történő alkalmazhatóságát vizsgálja, feltérképezi, majd technológiai eszközök segítségével kontrollcsoportos kutatás keretein belül fejleszti palesztin általános iskolás tanulók induktív gondolkodásának fejlettségi szintjét. A kutatás első lépéseként a számítógépes tesztelés megvalósíthatóságának feltételeként diagnosztizáltuk kisiskolás palesztin diákok egérhasználati képességeinek fejlettségi szintjét. Második lépésben egy Magyarországon fejlesztett számítógépes induktív gondolkodás teszt teljeskörű adaptálásával és kipróbálásával teszteltük az online tesztek palesztin oktatási kontextusban történő alkalmazhatóságát. Végezetül, egy induktív gondolkodás fejlesztésére irányuló online fejlesztő programot adaptáltunk és fejlesztettünk tovább a palesztin tanterv alapján, majd egy kontrollcsoportos kutatás keretein belül elvégeztük a fejlesztő program hatékonyságtesztelését, hozzáadott érték tesztelését. A dolgozatban bemutatásra kerülő empirikus vizsgálat a neveléstudományi kutatások több, intenzíven fejlődő területét ötvözi, illetve a palesztin oktatási rendszer fejlesztésének kontextusába helyezi: a) a gondolkodási képességek fejlesztési lehetőségét palesztin oktatási kontextusban, különösen kisiskoláskorban, b) a pedagógiai mérés-értékelés kutatásban és gyakorlatban betöltött szerepét, amely alapot képez a bizonyítékokon alapuló, adatvezérelt neveléstudományi, oktatási fejlesztések előtt, (c) a számítógéppel segített tesztelés és fejlesztés előnyeinek kihasználása, pl. az időkeretek és a mérési költségek csökkentése. A disszertáció fő része egy online gondolkodásfejlesztő program hatékonyságvizsgálatának különböző mintákon – azaz különböző fejlettségi szintű, eltérő szocio-ökonómiai hátterű és nemű tanulók között – végzett elemzéseit ismerteti. Miután a jelen kutatás palesztin oktatási kontextusban úttörő jellegű, ezért a disszertáció végén számos ajánlást és javaslatot teszünk a további kutatásokra vonatkozóan.