The problem of public debt in the European Union - legal and economic aspects chosen issues /

A tanulmány célja, hogy bemutassa az Európai Unióban a közpénzügyek terén napjainkban jelentkező egyik legfontosabb problémát (EU), az államadósság problémáját. A kérdést illetően felmerülő nehézségek elemzése szoros kapcsolatban áll az államadósság definiálásával, a gazdasági okokkal és következmén...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Nizioł Krystyna
Corporate Author: Alapelvek és alapjogok (2014) (Szeged)
Format: Book part
Published: 2015
Series:Szegedi Jogász Doktorandusz Konferenciák 5
Alapelvek és alapjogok 5
Kulcsszavak:Államadósság
Subjects:
Online Access:http://acta.bibl.u-szeged.hu/74946
Description
Summary:A tanulmány célja, hogy bemutassa az Európai Unióban a közpénzügyek terén napjainkban jelentkező egyik legfontosabb problémát (EU), az államadósság problémáját. A kérdést illetően felmerülő nehézségek elemzése szoros kapcsolatban áll az államadósság definiálásával, a gazdasági okokkal és következményekkel, valamint a hitelfelvételre vonatkozó szabályokkal. Az eladósodás és az adóztatás kiterjesztése, valamint az államadósság és a hiány mértéke korlátozásának gazdasági konzekvenciáira is rámutat az elemzés. A témával összefüggő megállapításokat az EU tagállamai államadósságának mértékét szemléltető gazdasági adatok is alátámasztják. Az államadósság problémája különösen élesen vetődött fel a 2007-ben kitört pénzügyigazdasági válságot követően, aminek eredményeként az EU tagállamainak többsége szembesült az eladósodottság nehézségeivel. Ez a körülmény generálta, hogy a tagállamok keressék azokat a jogi és közgazdasági eszközöket, amelyek az államadósság kezelésére jelenthettek megoldást. Megkezdődött a vita az EU pénzügyi jogi szabályozórendszerének reformjáról. A tanulmány foglalkozik az államadósság eltérő gazdasági és jogi szakirodalmi értelmezésével, valamint a jogszabályi definiálás összefüggéseivel, mind az EU szintű, mind pedig a lengyel jogi szabályozás terén. Kiemelésre érdemes, hogy az államadósságra vonatkozó alapvető szabályok a Lengyel Köztársaság Alkotmányában is rögzítettek, valamint a pénzügyi törvény is tartalmaz szabályozást. A lengyel pénzügyi jog az államadósságot kincstári adósságként, vagyis a központi kormányzat adósságaként értelmezi. A dolgozat kitér a hitelfelvétel gazdasági okaira és következményeire, megállapítva, hogy az EU szintjén a hitelfelvétel az egyes tagállamok pénzügyi politikájának függvénye. Az államoknak azonban figyelemmel kell lenniük a konvergencia kritériumokra. Vizsgálja az EU pénzügyi jogának rendelkezéseit a hitel felvételére vonatkozóan, összevetve a lengyel szabályozással. Az államháztartási hiány, az államadósság és a tízéves lejáratú kötvények hozamát is taglalja az EU tagállamaiban, a 2011-2012 évekre vetítve. Következtetésként megállapítja, hogy az államadósság valamint az államháztartási hiány GDP-hez viszonyított aránya több uniós tagállamban is meghaladta a konvergencia kritériumokat. A helyzet nem csupán az euroövezetre jelent veszélyt, hanem az EU egészére is, a válság gazdasági és szociális következményei miatt.
Physical Description:377-386
ISBN:978-963-306-404-7
ISSN:2063-3807