A főbb szántóföldi növények strukturális változásának alakulása és jövőbeni kilátásai a Dél-Alföld mezőgazdaságában

Magyarország területének mintegy 80%-a termőterület, melynek részét képezi az erdő, nádas, halastó és a mezőgazdasági területek. Az ország különböző részein más-más termelésszerkezet alakult ki a természetföldrajzi adottságoktól és a kulturális tényezőktől függően, ami régiónként eltérő időbeli vált...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Kovács Helga
Format: Article
Published: Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Szeged 2021
Series:Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok 16 No. 1-2
Kulcsszavak:Növénytermesztés - szántóföldi, Mezőgazdaság - Dél-Alföld
Subjects:
doi:10.14232/jtgf.2021.1-2.149-160

Online Access:http://acta.bibl.u-szeged.hu/74779
Description
Summary:Magyarország területének mintegy 80%-a termőterület, melynek részét képezi az erdő, nádas, halastó és a mezőgazdasági területek. Az ország különböző részein más-más termelésszerkezet alakult ki a természetföldrajzi adottságoktól és a kulturális tényezőktől függően, ami régiónként eltérő időbeli változásokat mutat. A dolgozat célja annak tanulmányozása, hogy miként változott a DélAlföldön termesztett főbb szántóföldi növények (búza, kukorica, napraforgó és repce) termőterülete és termésátlaga a 2000 és 2019 közötti időszakban. Egyszempontos varianciaanalízist (ANOVA) alkalmaztam annak eldöntésére, hogy a vizsgált szántóföldi növények termőterületeinek részesedése az ország fő régióiban szignifikánsan különbözik-e egymástól. Megvizsgáltam továbbá a búza, a repce, a napraforgó és a kukorica vetésterületének az országosan megművelt termőterületekből való részesedése trendjeit. Az elemzéshez a KSH adatbázisait alkalmaztam. Abstract: About 80% of the territory of Hungary is arable land, which includes forests, reeds, fishponds and agricultural areas. Different production structures have developed in different parts of the country, depending on the natural geographical features and cultural factors, which show different changes over time. The aim of the study is to analyse how the production area and average yield of the main field crops (wheat, maize, sunflower and rapeseed) grown in the Southern Great Plain change in the period between 2000 and 2019. One-way analysis of variance (ANOVA) was used to determine whether the share of the cultivated areas of the studied field crops in the main regions of the country differed significantly. We also examined trends in the share of wheat, rapeseed, sunflower, and maize acreage in nationally cultivated production areas. The databases of the Central Statistical Office, Hungary were used for the analysis.
Physical Description:149-160
ISSN:1788-7593