Az esés epidemiológiája, esésmegelőző stratégiát segítő és gátló tényezők a Csongrád megyei idősotthonokban

Az idősotthonokban nagy kihívást jelent az időskorúak esésének megelőzése. Külföldi szakirodalmakban az esés gyakoriságát 50-70%-ra becsülik. Kutatásunk célja meghatározni az idősotthonokban az egészségügyi végzettségű ápolók számát, akik aktívan vesznek részt az esésmegelőzési stratégia kialakításá...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Boros Edit
Balogh Zoltán
Format: Article
Published: Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Szeged 2020
Series:Acta Sana 13 No. 2
Kulcsszavak:Idősgondozás, Egészségügy
Subjects:
doi:10.14232/actasana.2020.2.3-11

Online Access:http://acta.bibl.u-szeged.hu/70947
Description
Summary:Az idősotthonokban nagy kihívást jelent az időskorúak esésének megelőzése. Külföldi szakirodalmakban az esés gyakoriságát 50-70%-ra becsülik. Kutatásunk célja meghatározni az idősotthonokban az egészségügyi végzettségű ápolók számát, akik aktívan vesznek részt az esésmegelőzési stratégia kialakításában és végrehajtásában, továbbá feltérképezni a stratégiát segítő és gátló tényezőket. Kvalitatív vizsgálatunk során mélyinterjút folytattunk, félig strukturált kérdések mentén. A minta kiválasztására szakértői mintavételt alkalmaztunk. A vizsgálatban összesen 21 intézmény vett részt és az interjúalanyok a Csongrád megyei minta 26,5%- át jelentették. A vizsgált idősotthonokban átlagosan 25,35 idős lakó jut egy egészségügyi végzettségű személyre. Az esések gyakorisága átlagosan 30%- ra tehető az interjúk alapján, és 10%-ra az esések következtében kialakult szövődmények. Az esés kockázatának megítélésére objektív felmérő skálát nem alkalmaznak, nem vezetnek esésre vonatkozó statisztikát, továbbá protokoll sem található az intézményekben. Az esésmegelőző stratégia segítő és gátoló tényezői hat nagy területre rajzolódtak ki az interjúk során: lakók egészségi állapotának változása, személyzeti feltételek, biztonságos környezetet segítő intézeti infrastruktúra, ápolást segítő eszközök és tárgyi feltételek, továbbképzést és kommunikációt segítő stratégiák, a jogi szabályozás és protokollok megléte vagy hiánya. Az idősellátásban többnyire alacsony végzettségű ápolók/gondozók vesznek részt, ezért elengedhetetlenek látjuk az idősek ellátásában közreműködő ápolók ismereteinek és a gyakorlati készségeiknek a fejlesztését. Az interjúk során felfedeztünk számos jó gyakorlatot az esések megelőzéséért, szükségesnek látjuk azok megosztását egy közös platform segítségével. A minőségi vizsgálatunk messzemenő következtetéseket nem enged, ezért érdemesnek találjuk azt nagyobb elemszámú vizsgálatra kiterjeszteni. In nursing homes, preventing the fall of the elderly is a major challenge. In foreign literature, frequency of falls is estimated at 50-70%. The aim of our research is to identify the number of nurses with health qualifications in nursing homes who are actively involved in the development and implementation of the fall prevention strategy, and to identify the factors that support or inhibit the strategy. Within the framework of our qualitative research, we conducted in-depth interviews incorporating semi-structured questions. Expert sampling was used to select the sample. Overall, 21 institutions in Csongrád county participated in the study. The interviews we conducted covered 26.5% percent of the staff of the institutions in the sample. Interviewed participants covered altogether 26.5% of the total sample of nursing homes in Csongrád county. On average, there is one caregiver with a medical degree for every 25.35 elderly residents in the nursing homes participating in the study. Frequency of falls is estimated at an average of 30% based on interviews and the occurrence of complications as a result of falling is at 10%. An objective assessment of the risk of a fall is not used, no fall statistics are kept, nor there is a protocol in the institutions. The assisting and inhibiting factors of fall prevention strategy correspond to the following six major areas based on the conducted interviews: changes in the health of residents, staffing conditions, institutional infrastructure providing a safe environment, care support tools and material conditions, strategies to assist further training and communication, the existence or absence of legal regulation and protocols. Elderly care is provided mainly by low-skilled nurses/carers, so it is essential to improve the knowledge and practical skills of those involved in the care of the elderly. During interviews we discovered many best practices in nursing homes to prevent falls, we consider it necessary to share them using a common platform. Our qualitative study does not allow far-reaching conclusions, so we are considering to extend the study by conducting a larger number of interviews.
Physical Description:3-11
ISSN:2060-3142