A helyi fejlesztési döntések előkészítésére szolgáló részvételi technikák elemzése

A társadalmi részvétel mind a hazai, mind pedig a nemzetközi szakirodalomban intenzíven tárgyalt kérdéskör. A szakirodalom számtalan előnyt tulajdonít a részvételnek, mint az igazságosabb és fenntarthatóbb társadalmi döntések, a jobban informált társadalmi döntések, a politikai-gazdasági hatalom kon...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Málovics György
Pataki György
Juhász Judit
Gébert Judit
Bajmócy Zoltán
Format: Book
Published: Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Szeged 2015
Series:Műhelytanulmányok
Kulcsszavak:Helyi fejlesztések, Közvéleménykutatás
Subjects:
Online Access:http://acta.bibl.u-szeged.hu/57727
Description
Summary:A társadalmi részvétel mind a hazai, mind pedig a nemzetközi szakirodalomban intenzíven tárgyalt kérdéskör. A szakirodalom számtalan előnyt tulajdonít a részvételnek, mint az igazságosabb és fenntarthatóbb társadalmi döntések, a jobban informált társadalmi döntések, a politikai-gazdasági hatalom kontrollja vagy éppen egy demokratikus kultúrához politikai való hozzájárulás. Emellett a jelen OTKA kutatási projekt elméleti keretéül szolgáló Sen-i képességszemléletben a társadalmi részvétel a társadalmi döntések szempontjából önértékkel is bír. A társadalmi részvétel kifejezés ugyanakkor nagyon általános, a kifejezés így könnyen kiüresíthető és manipulálható, és így annak egyes gyakorlati formái akár az elméletileg elvárt pozitív hatásokkal ellentétesen is hathatnak. Bizonyos részvételi technikák ezért kifejezetten úgy lettek kialakítva, hogy e veszélyek előfordulásának esélyét minimalizálják, s így a társadalmi részvétel előnyei realizálhatóvá váljanak. Tanulmányunkban e technikák közül azokat elemezzük, amelyek jól használhatók a helyi fejlesztési döntések esetében a döntéselőkészítésben, mert (1) rendszeres alkalmazás során bizonyították már „életképességüket”; (2) költségesek ugyan, de ha költségigényüket összevetjük például napjaink helyi fejlesztésekkel kapcsolatos „kommunikációs költségeivel”, akkor a helyi fejlesztések esetében ilyen értelemben is jól alkalmazhatók; illetve (3) alkalmazásuk időtávja összhangban van a helyi fejlesztések tervezésének és megvalósításának időtávjával. Az elemzett technikák így az állampolgári tanács, a konszenzus konferencia, a 21. századi városgyűlés, és a vitázó közvéleménykutatás. A technikákat azon jellemzők mentén elemezzük, amelyek elméletben szükségesek ahhoz, hogy alkalmazásuk esetén a adott részvételi technika elviekben képes legyen az érdemi állampolgári részvételnek tulajdonított előnyöket biztosítani. Ezek a közvetlen állampolgári részvétel; a megvitató / deliberatív jelleg; a kiegyensúlyozottság / manipuláció kontrollja; a kompetenssé tétel; a valós tét; valamint a közösségi tovagyűrűző hatások kritériumai. Következtetésünk, hogy bár a tárgyalt technikák több jellemző tekintetében különböznek egymástól, amely különbségek befolyásolják, hogy azok milyen eredményre vezethetnek helyi fejlesztési döntések támogatásánál, ezzel együtt ezek mindegyike olyan feltételeket biztosít, amelyek fennállása esetén a részvételnek tulajdonított előnyök realizálhatók. Így hazai alkalmazásuk feltehetően hatalmas előrelépést jelentene a politikai-közösségi döntéshozatali, helyi fejlesztés folyamatokban megjelenő társadalmi részvétel tekintetében a jelenlegi állapotokhoz képest. Kutatási projektünkben jelen tanulmány szerepe hármas: (1) egyrészt elemezzük a helyi fejlesztési döntések során alkalmazható részvételi technikákat – lévén a társadalmi részvétel a Sen-i elméletben kiemelt szereppel bír a fejlesztési döntések esetében –; (2) másrészt ezen elemzésen keresztül reflektálunk az ezek kialakítása során figyelembe veendő jellemzőkre és szempontokra, valamint operacionalizációs választásokra; (3) végül pedig mintegy megágyazunk következő műhelytanulmányunknak, ahol is kritikailag elemezzük a társadalmi részvétel kérdését helyi fejlesztési döntések esetén.
Physical Description:29
1-29
ISBN:978-963-306-382-8
ISSN:2061-5353