Új irányok a gyermekeket célzó marketingkommunikációban

A vállalatok számára a gyermekek – mint célcsoport – egyre fontosabbak, hiszen a fiatal korban szerzett tapasztalatok nagy hatással vannak későbbi fogyasztói szokásaikra. Azonban az kérdéses, hogy a vállalatok marketingkommunikációjuk során miként tudják hatékonyan elérni és meggyőzni a 4–14 éves ko...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Huszár-Pap Katalin
Format: Book part
Published: 2017
Series:Menedzsment innovációk az üzleti és a nonbusiness szférákban
Kulcsszavak:Marketing, Reklám
Online Access:http://acta.bibl.u-szeged.hu/57712
Description
Summary:A vállalatok számára a gyermekek – mint célcsoport – egyre fontosabbak, hiszen a fiatal korban szerzett tapasztalatok nagy hatással vannak későbbi fogyasztói szokásaikra. Azonban az kérdéses, hogy a vállalatok marketingkommunikációjuk során miként tudják hatékonyan elérni és meggyőzni a 4–14 éves korosztályt. Kulcsfontosságú, hogy vajon elég-e a hagyományos marketing eszközöket alkalmazniuk, vagy az új technológiák adta lehetőségeket is ki kell használniuk. A sikeres elérést nehezíti, hogy a célcsoport már olyan mértékű marketing zajban találkozik a termékekkel, amelyből kitűnni minden vállalat számára komoly kihívást jelent. A szekunder és primer kutatásban foglalkozok. a gyermekek szabadidős tevékenységeivel, életmódbeli és médiahasználati szokásaikkal. Primer kutatásom keretén belül a kvalitatív módszereket választva fókuszcsoportos kutatással vizsgáltam a korcsoportot, majd a 6–10 éves korosztályt mélyinterjúk segítségével – szüleikkel együtt – azért, hogy minél jobban megismerjem a gyermekek szabadidős és médiahasználati szokásait. Továbbá a reklámokhoz kapcsolódó attitűdjeik és a reklámok hatásainak vizsgálatára is kiemelt figyelmet fordítottam. Ezt diád-interjúkkal egészítettem ki, amely lehetőséget adott a vélemények ütköztetésére. A kutatások eredményei arra engednek következtetni, hogy a gyermekek szeretik a hagyomás kommunikációs eszközök által közvetített reklámokat, azonban mivel egyre inkább aktív felhasználói az új technológiáknak, ezért a megszokott kommunikációs csatornákat már kevésbé részesítik előnyben. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy szüleik is nagy hatással vannak rájuk, akik igyekeznek gyermekeiket a tudatos (média)fogyasztásra ösztönözni. Ezen eredmények tudatában, a vállalatok feladata – a gyermekek befolyásolhatóságát tekintve – egy felelősségteljes magatartás kialakítása. Ennek tükrében a marketingkommunikáció során alkalmazott innovációk egyik kiemelt feladatának kell lennie a tudatos fogyasztói döntést támogató információk közvetítése.
Physical Description:430-446
ISBN:978-963-306-544-0