Gazdaság, medialitás, műkritika a kritikai diskurzus szerkezetváltásának keretei /

A kultúra, ezen belül az irodalom felfogható olyan ellentétes erőket magában foglaló praxisként, amely egyrészt valamely veszteséget vagy áldozatot feltételező társadalmi szertartás, ugyanakkor viszont piaci jellegű, haszonelvű termelőtevékenység is egyben. Az alkotás mint szimbolikus cselekvés és m...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Szabó Gábor
Format: Article
Published: 2018
Series:Acta historiae litterarum hungaricarum 34
Kulcsszavak:Művészet, Gazdaság, Gazdasági kritikaelmélet
Online Access:http://acta.bibl.u-szeged.hu/56998
Description
Summary:A kultúra, ezen belül az irodalom felfogható olyan ellentétes erőket magában foglaló praxisként, amely egyrészt valamely veszteséget vagy áldozatot feltételező társadalmi szertartás, ugyanakkor viszont piaci jellegű, haszonelvű termelőtevékenység is egyben. Az alkotás mint szimbolikus cselekvés és mint piacra termelő kalkuláció logikája az ajándékozás gazdasági logikájának inverze: az előbbi eszmeire konvertálható piaci érdekeket, az utóbbi pedig piacira konvertálható eszmei értékeket követ. A(z Új) gazdasági kritika problémafelvetései nem csupán azt teszik láthatóvá, hogy Művészet és Gazdaság, Eszme és Pénz nem feltétlen oppozicionális alá-fölérendeltségben, hanem valamiféle szimbiózisban funkcionálnak, de alkalmasnak tűnnek bizonyos irodalmi folyamatok újrakontextualizálására is. A tanulmány azt vizsgálja, hogy a kritika műfaja, nyelve, kulturális pozíciója és funkciója miképpen változott meg a másodlagos szóbeliség korában az online kritika megjelenésével és térhódításával. Miféle gazdasági tényezők befolyásolhatták a változásokat, milyen piaci folyamatok játszottak-játszanak közre a kritikai diskurzusformák módosulásaiban, a nyomtatott megjelenésről lassan az internetes felületekre áthelyeződő szövegek nyelvi és funkcionális létmódjának tekintetében? Culture, including literature, can be perceived as a practice of opposing forces, which is, on the one hand, a social ritual that is a loss or sacrifice and at the same time a market-driven, utilitarian production activity. The logic of creation as symbolic action and market-based calculation is the inverse of the economic logic of gifting: the former ideas can be converted to market interests and the latter are marketable convertible ideals. The problem-solving of the (new) economic criticism not only reveals that Art and Economy, Mind and Money are not necessarily opposed in subordination to each other, but function in some kind of symbiosis, and also appear to be suitable for the recontextualization of certain literary processes. The study examines how the genre, language, cultural position and function of criticism have changed in the age of secondary orality with the appearance and spread of online criticism. What kind of economic factors could influence the changes, what kind of market processes play a role in the changes of critical discourse forms, from the printed appearance to the linguistic and functional habits of texts transposing onto the web?
Physical Description:133-147
ISSN:0586-3708