Objective analysis and ranking of Hungarian cities, with different classification techniques part 2 : analysis /

Összefoglalás - A tanulmány célja, hogy a magyarországi városokat és megyéket környezetminőségük és környezeti tudatosságuk szintje alapján osztályozza. Bemutatjuk a magyarországi városok és megyek rangsorát azok „Green Cities Index", illetve a „Green Counties Index" értékeinek összevetésé...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Makra László
Sümeghy Zoltán
Format: Article
Published: 2007
Series:Acta climatologica 40-41
Kulcsszavak:Környezetvédelem
Subjects:
Online Access:http://acta.bibl.u-szeged.hu/16904
Description
Summary:Összefoglalás - A tanulmány célja, hogy a magyarországi városokat és megyéket környezetminőségük és környezeti tudatosságuk szintje alapján osztályozza. Bemutatjuk a magyarországi városok és megyek rangsorát azok „Green Cities Index", illetve a „Green Counties Index" értékeinek összevetésével. Az 1. részben (Makr a and Sü- meghy, 2007) bemutatott módszertan szerint a városokat, illetve megyéket eltérő klasszifikációs technikák szerint osztályoztuk, s elemeztük az osztályozás hatékonyságát. Azonban ezek egyike sem adott elfogadható eredményt sem a városokra, sem a megyékre. E három algoritmus paraméterei alapján egyik clusterezési eljárás során sem találtunk elfogadható cluster-szerkezetet. A fanny algoritmus alkalmazásával kapott clusterek - jóllehet gyenge a szerkezetük - kiterjedt és jól körülhatárolható térségeket jeleznek Magyarországon, melyek adott földrajzi objektumokkal jól körülírhatók. Summary - The aim of the study was to rank and classify Hungarian cities and counties according to their environmental quality and level of environmental awareness. The rankings of the Hungarian cities and counties are based on their „Green Cities Index" and „Green Counties Index" values. According to the methodology presented in Part 1 (Makr a and Siimeghy, 2007), cities and counties were grouped with different classification techniques and the efficacy of the classification was analysed. However, these did not give acceptable results for the cities, nor for the counties. According to the parameters of the here-mentioned three algorithms, no reasonable structures were found in any clustering. Clusters received applying the algorithm fanny, though having weak structure, indicate large and definite regions in Hungary, which can well be circumscribed by geographical objects.
Physical Description:91-100
ISSN:0563-0614