A Drosophila mir-282 mikroRNS gén szerkezeti és funkcionális jellemzése = Structural and functional analysis of the miR-282 microRNA gene of Drosophila melanogaster

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Bujna Ágnes
Other Authors: Erdélyi Miklós (Thesis advisor)
Format: Dissertation
Published: 2016-02-12
Subjects:
AAA
Online access:http://doktori.bibl.u-szeged.hu/2701
DOI:10.14232/phd.2701
MTMT:3105884
Description
Summary:A sejtek dinamikusan változó génkifejeződési mintázatainak kialakításában a szabályozó fehérjék szerepe már régóta ismert. Az utóbbi bő egy évtizedben azonban RNS alapú regulátor komplexeket azonosítottak, melyek szintén részt vesznek a génaktivitás szabályozásában. A mikroRNS-ek (miRNS) endogén, egyszálú szabályzó RNS-ek, melyek hajtű alakú átmeneti transzkriptumból keletkeznek. Az érett, körülbelül 22 nukleotid hosszú miRNS-ek néhány fehérjével komplexet alkotva poszt-transzkripcionális szinten fejtik ki negatív szabályozó hatásukat. PhD dolgozatom a bioinformatikai módszerekkel előrejelzett mir-282 nevű Drosophila melanogaster miRNS gén molekuláris és fenotípusos jellemzésével foglalkozik. A Drosophila melanogaster mir-282 génjének bizonyítottuk transzkripciós aktivitását, kifejeződésének és elsődleges szerkezetének leírásával alátámasztottuk a korábbi gén előrejelzést.Újonnan indukált mir-282-re specifikus deléció vizsgálatával bizonyítottuk, hogy a mir-282 lókusz funkcionális transzkriptumot kódol, mely befolyásolja az élethosszt, az életképességet és a petehozamot.Megvizsgáltuk a mir-282 potenciális célgénjeit is, és a mir-282 negatív génszabályozó funkcióját a rutabaga gén esetében kísérletesen bizonyítottuk.