APA (7th ed.) Citation

H. Tóth Imre. (1981). Angelina Minčeva: Starob"lgarski kirilski otk"sleci : izdatelstvo na B"lgarska Akademiâ na Naukite, Sofiâ, 259 str.

Chicago Style (17th ed.) Citation

H. Tóth Imre. Angelina Minčeva: Starob"lgarski Kirilski Otk"sleci : Izdatelstvo Na B"lgarska Akademiâ Na Naukite, Sofiâ, 259 Str. 1981.

MLA (8th ed.) Citation

H. Tóth Imre. Angelina Minčeva: Starob"lgarski Kirilski Otk"sleci : Izdatelstvo Na B"lgarska Akademiâ Na Naukite, Sofiâ, 259 Str. 1981.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.