Contending visions on the future of the European Union

In the shadow of the recent crises such as Eurozone crisis, Brexit, mass migration flaw, the rule of law concerns in some Member States, the debate about the future of the European integration has restarted both within politics and political science as well. Several EU-level, regional and national i...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Juhász Krisztina
Format: Article
Published: 2020
Series:Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica 10 No. 2
Subjects:
Online Access:http://acta.bibl.u-szeged.hu/70791
Description
Summary:In the shadow of the recent crises such as Eurozone crisis, Brexit, mass migration flaw, the rule of law concerns in some Member States, the debate about the future of the European integration has restarted both within politics and political science as well. Several EU-level, regional and national initiatives were born in the last few years. The paper aims to overview the most important initiatives and plans were made at different level and by different actors, find the common elements and the most dividing issues of them via discourse analysation. At the same time not only the so called top-down initiatives are in the focus of the research, but it plans to map the public opinion about the possible future of the integration through the analysation of the relevant recent polls. Since most of the initiatives emphasize the necessity of unity of the integration but at the same time Member States are divided on certain policies, this unity can be achieved only via differentiated integration. Comparing to the previous waves of such a debate, we can witness that the main issue is not deepening and/or widening of the integration now, but deepening and differentiation. Az elmúlt évek válságainak árnyékában – úgy, mint az euro zóna krízise, a Brexit, a tömeges bevándorlás problémája, valamint a jogállamisággal és demokráciával kapcsolatos aggályok néhány tagállam vonatkozásában – az európai integráció jövőjével kapcsolatos viták új lendületet kaptak, mind a politika mind a politikatudomány világában. Számos uniós szintű, regionális, valamint nemzeti kezdeményezés látott napvilágot az elmúlt néhány évben. A tanulmány a különböző kormányzati szinteken és szereplők által megfogalmazott Európa-terveket igyekszik áttekinteni, feltárva azok közös, valamint legmegosztóbb elemeit a diskurzuselemzés módszerét alkalmazva. Ugyanakkor nem csak az ún. top-down kezdeményezések állnak a vizsgálódás fókuszában, hanem az európai integráció jövőjére vonatkozó uniós polgári attitűdök feltérképezése is, a releváns közvélemény-kutatási adatok elemzésével. Tekintettel arra, hogy a legtöbb Európa-terv az integráció egységességét hangsúlyozza, ugyanakkor a tagállamok számos politika tekintetében megosztottak, ez az egység csak a differenciált integráció útján érhető el, illetve tartható fenn. Ellentétben tehát az EU jövőjével kapcsolatos diskurzusok korábbi hullámaihoz, most nem az integráció bővülése és /vagy mélyülése a központi kérdés, hanem a mélyülés és a differenciált integráció.
Physical Description:147-162
ISSN:2063-2525