Az intenzionalitás számítógépes nyelvészeti kezelése avagy a ReALIS szintfüggvénye /

Kutatócsoportunk szeme eltt továbbra is [5], [6] az a hosszú távon kifizetd cél lebeg, miszerint az intelligens számítógépes nyelvészeti célokat (pl. fordítás, kivonatolás) az egymással kommunikáló humán interpretálói „elmék” eALIS-modelljének [1]-[3] implementálására alapozva kívánjuk megvalósítani...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Alberti Gábor
Corporate Author: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (8.) (2011) (Szeged)
Format: Article
Published: 2011
Series:Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia 8
Kulcsszavak:Nyelvészet - számítógép alkalmazása
Online Access:http://acta.bibl.u-szeged.hu/58808
Description
Summary:Kutatócsoportunk szeme eltt továbbra is [5], [6] az a hosszú távon kifizetd cél lebeg, miszerint az intelligens számítógépes nyelvészeti célokat (pl. fordítás, kivonatolás) az egymással kommunikáló humán interpretálói „elmék” eALIS-modelljének [1]-[3] implementálására alapozva kívánjuk megvalósítani. A jelen munkaszakaszban a mondatok (alkotta diskurzusok) intenzionális jelentésrétegének megragadását tztük ki, ami els lépésben az elmélet kínálta elvek és ötletek [8] specifikálását és célorientált formalizálását jelenti, második lépésben pedig az erre épül implementációt. Dönten magyar lexikai tételeken mutatom be az intenzionalitás „tetten érését” és formális megragadását, ami a legkisebb toldalékok komplex jelentéstani analízisétl, a legkülönfélébb szófajba es szavak elemzésén keresztül, nagyobb diskurzusegységek interpretálói információállapotba való beágyazódása intenzionális tényezinek feltárásáig terjed. Megközelítésünk kiemelked erényének tartjuk, hogy nemcsak az „üzenetet” alkotó szavak puszta jelentésébl összeálló információt tárjuk fel és implementáljuk, hanem az üzenet megbízhatóságát is, valamint az üzenet forrását jelent interpretáló információállapotának releváns tényezit, a grice-i értelemben vett „ideális beszéli” karaktertl való eltérés elemzése révén.
Physical Description:263-275
ISBN:978-963-306-121-3