Tehetségek vonzásának és megtartásának szempontjai a Dél-Alföldön

A tehetségek központi szerepet játszanak napjaink tudásalapú gazdaságában: egyedi gondolkodásukkal, ötleteikkel kitágítják tudásunk határait, ezáltal innovációs áttörések és tudományos felfedezések élenjárói, ezáltal a versenyképesség mozgatórugói. Manapság a humán tőke minősége és a térségi verseny...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Lukovics Miklós
Vizi Noémi
Kézy Béla
Other Authors: Lengyel Imre
Format: Book part
Published: 2018
Series:SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei
Térségek növekedése és fejlődése : egészségipari és tudásalapú fejlesztési stratégiák
Kulcsszavak:Versenyképesség - Magyarország - regionális, Regionális gazdálkodás - Magyarország, Regionális politika - Magyarország, Területfejlesztés - Magyarország
Subjects:
Online Access:http://acta.bibl.u-szeged.hu/55788
Description
Summary:A tehetségek központi szerepet játszanak napjaink tudásalapú gazdaságában: egyedi gondolkodásukkal, ötleteikkel kitágítják tudásunk határait, ezáltal innovációs áttörések és tudományos felfedezések élenjárói, ezáltal a versenyképesség mozgatórugói. Manapság a humán tőke minősége és a térségi versenyképesség szoros kapcsolatban áll egymással, így tudásalapú gazdaságfejlesztési stratégiát azon térségekben lehet sikeresen alkalmazni, ahol rendelkezésre áll a felkészült és kreatív humán erőforrás. A tehetségek ugyanakkor szélsőségesen mobil tényezők, hiszen a rájuk szabott korlátok között keresik a számukra adódó legjobb lehetőségeket. Ott telepednek le és ott fejtik ki tehetségüket, ahol saját döntési algoritmusaik alapján a legjobb körülményeket találják, hozzájárulva ezzel a választott térség versenyképességének növeléséhez. Könnyen belátható, hogy a tehetségek vonzása és megtartása kritikus fontosságú egy-egy térség versenyképessége szempontjából. Kutatásunk során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy vajon megadhatóak-e azok az általános szempontok, amelyek a dél-alföldi tehetségek letelepedési döntései szempontjából döntő fontosságúak? Eredményeink segítségül szolgálhatnak azon területi egységeknek (városoknak, megyéknek, régióknak, országoknak), melyek a tehetségek megtartásának és vonzásának fontosságát napjaink kiélezett globális versenyében tudatosan kívánják menedzselni. Talents play a central role in today’s knowledge-based economy: their unique thinking and ideas expand the limits of our knowledge, thereby they are the front-runners of innovation breakthroughs and scientific discoveries, thus the driving force of competitiveness. Nowadays the quality of human capital and regional competitiveness are closely connected, thus knowledge-based economic development strategy can be successfully applied in regions where a competent and creative human resource is available. Talents, at the same time, are excessively mobile factors as they search for the best opportunities they can have within the limits imposed on them. They settle down and exercise their talent in a place where they find the best circumstances based on their own decision algorithms, contributing to increasing the competitiveness of the chosen region. It can be easily acknowledged that the attraction and retention of talents is crucial in terms of the competitiveness of a particular region. In our research we addressed the question whether we can provide general criteria which are decisive from the aspect of the decisions on settlement made by the talents from the Southern Great Plain. Our findings may provide help for the territorial units (cities, counties, regions, countries) which intend to consciously manage the importance of attracting and retaining talents in today’s intense global competition.
Physical Description:243-260
ISBN:978-963-315-290-4
ISSN:1588-8533